מכתב לשר החינוך

כ"ג בתשרי, תשע"ז

25 באוקטובר, 2016

לכבוד
ח"כ נפתלי בנט
שר החינוך

נכבדי שלום רב,

הנדון: רפורמה במערך תשלומי שכר המורים וכח האדם במשרד החינוך

לקראת פגישתנו, להלן הפתרונות, לתקלות השורשיות, במערכת תשלומי השכר וכח האדם במשרד החינוך.
כידוע היטב, מורי ישראל ניזוקים בשל תקלות מיותרות, שמבוצעות ע"י מערכת תשלומי השכר וכח האדם במשרד החינוך, שלא זו בלבד שהיא פועלת באורח שרירותי ובלתי חוקי כלפי זכויות המורים, אלא היא אף פוגעת בכבודם של המורים וזכויותיהם, כעובדי הוראה וכבני אדם.

כבוד השר הצהיר באמצעי התקשורת, כי הפתרון הנחוץ הוא מיידי והוא לא אחר מאשר רפורמה כוללת בנושא, כדי לא לאפשר הישנות הטרגדיה הזאת בשכרם של עשרות אלפי מורים בישראל. 

מדובר בצורך באנטיביוטיקה, ולא באקמול!

להלן הבעיה והפתרונות המיידים והמוצעים לה:

הבעיה השורשית מורכבת מכמה חלקים:

1. עובדי גזברויות וכוח אדם במשרד החינוך, מגלים חוסר תודעת שירות וחוסר ידע בזכויות המורים ונוקטים כלפי המורים גישה קשה, בלתי שירותית ולעומתית. מורגש חוסר מוטיבציה חיובית כלפי המורים. הם מגלים חוסר מקצועיות חמור, ביחס לכללים החלים על תשלומי שכר המורים וחוסר רגישות, לצורכי המורים ולזכותם לקבל את שכרם המלא ובזמן. מדובר בזכויות בסיס הקיימות לכל עובד בישראל. אין תודעת שירות למורה, אין מענה ראוי לפניות המורים. מורים רבים לא זוכים למענה טלפוני וכאשר נענים מקבלים שירות בלתי מקצועי, הקשר עם המורים רע מאוד. 

2. כאוס בשיבוצי המורים - המפקחים משבצים את המורים לבית ספר מסוים, ומי שמשבץ את המורים בתוך בתיה"ס אלה המנהלים. אין מתווה זמנים קצוב מראש, והמורה נשאר בחוסר ודאות כלפי שיבוצו, לעתים אף לאחר תחילת שנה"ל. זה מצב בלתי נסבל עבור מורה בישראל, שאינו יכול לתכנן את אורחות חייו האישיים והמקצועיים לפני תחילת השנה ולעתים אף לאחר תחילתה. המפקח במשרד החינוך מפנה את המורה לביה"ס, ומנהל ביה"ס משבץ את המורה בתוך ביה"ס כאשר לעתים אינו יודע מה התקן המוגמר שניתן לביה"ס עבור שנה"ל. רק בסוף חודש ספטמבר, כשמקבלים דיווחים מביה"ס, יודעים היכן המורה שובץ ולמעשה מראש גוזרים על המורה להתחייב לעבוד בספטמבר בהתאם לשיבוצים מבלי שישולם לו שכרו הראוי נוכח כאוס במערכת הדיווחים והשיבוצים במשרד החינוך. 
תיקוני השכר מבוצעים באורח אקראי – לעתים באמצעות מקדמות, אם עובדי הגזברות נמרצים, בתוך חודש, ולעתים חודשים רבים לאחר מכן, וזאת רק אם המורה נוכח בטעויות בשכרו או אם הן התגלו בדרך אקראית אחרת כלשהי. אין מנגנוני בקרה וביקורת, אין מוקדי שירות ראויים לפניות מורים ואין תודעת שירות של עובדי הגזברות וכוח האדם במשרד החינוך, לטיפול בצורכי המורים וזכויותיהם. 

3. דיווחי ביה"ס הם לעתים קרובות דיווחים לא מדויקים, כאשר המנהלים ו/או מזכירות ביה"ס אינם מתפעלים באורח נכון את מערכות העדכון והדיווח. הדבר גורר פגיעה מיידית ונמשכת בשכר המורים. 

4. התקן של בתי הספר הוא לעולם לא תקן סופי בתחילת השנה. המנהלים משבצים ומדווחים על שיבוץ נמוך מזה.

ארגון המורים אינו מסתפק באקמול אלא דורש אנטיביוטיקה למיגור התופעה!


הפתרונות
:

1. הסדרת היערכות בתי הספר לקראת פתיחת שנת לימודים
א. מנהל בית ספר יקבל עד 1 באוגוסט, ממשרד החינוך את תקן ביה"ס, שכולל את מספר שעות ההוראה (אם עדיין אין את כל הנתונים, התקן יהא זהה לתקן של השנה הקודמת לכל הפחות).
ב
. עד ליום 20/8 מנהל ביה"ס ישבץ את המורים (תפקיד, כיתות, ימי עבודה ושעות עבודה), בהתאם למחויבויות למורים. אם השיבוץ שונה ממשאלת המורה, על מנהל ביה"ס לשמוע את התייחסות המורה לפני שהשיבוץ ייעשה למוגמר, כדי שלא לפגוע בזכויות המורה ללא מתן זכות טיעון. כך מורה יכול לדעת לפני תחילת השנה איך לכלכל את חייו האישיים והתעסוקתיים (היום זה קורה רק בסוף אוקטובר).
ההסדרה תבוצע בהסכם קיבוצי שיעגן הסכמות הארגון בעניין.
ג. עד ליום 1 בספטמבר, כל מנהל בי"ס מדווח למשרד החינוך על השיבוץ שהוא ביצע למורים.
 

2. הדרכה מקצועית, לעוסקים בדיווחי עבודת המורה ותשלום שכר המורה, למנהלי בתיה"ס ולמזכירות בתי הספר וכן לעובדי המנהלה העוסקים בשכר המורה ובקליטת דיווחי מנהלי בתיה"ס במשרד החינוך. מדובר בהשתלמויות בסיסיות ועדכונים שוטפים, וכן וידוא ובדיקה של איכות השירות למורה ודיוק הדיווח כדי לתקן תקלות ולא לגרום לכך שהמורים יישאו במחיר התקלות החוזרות הללו שנה אחר שנה. הבעיה השורשית היא שהעוסקים בכך, אינם בקיאים בזכויות המורים ובתנאי שכרם. יש פניות רבות מצדם למשרדי ארגון המורים, כדי לבקש הנחיות איך לבצע את תשלומי השכר למורים. זו מציאות בלתי נסבלת.
יש לכלול הנחיה לתת שירות מלא למורים, להתייחס למורים באורח אדיב וסבלני ולקבוע טווח זמנים מקסימלי למתן מענה למורים עד 14 יום מזמן הפנייה.

3. מנגנון בקרה על מערכת השכר / נציב תלונות  - הקמת מנגנון בקרה וביקורת שיהיה זמין לתלונות ופניות של מורים, ייחוד תפקיד של נציב קבילות המורים על תנאי השכר. כך ניתן לוודא שהמערכת פועלת באורח תקין ותוכל לתקן עצמה לפני שיתרחשו תקלות על חשבון המורים.

לאור הצהרותיך אבקשך לחתום על התחייבות שלטונית מצדך לביצוע מהלכים אלה.

 

העיצומים נמשכים

י"ד תשרי תשע"ז

16 אוקטובר, 2016

לכבוד

ציבור המנהלים בחינוך העי"ס

שלום רב,

הנדון: רענון / תזכורת

העיצומים שעליהם הכרזנו עוד בסיום שנת הלימודים הקודמת נמשכים.

אין לשתף פעולה עם משרד החינוך ואין לקיים את ועדת מלווה.

אמנם משרד החינוך ניסה להתחכם ולעקוף את העיצום ע"י שינוי שם הוועדה לסטטוס, אך הדבר לא יצלח בידם ולפיכך גם אין לקיים כל דיון בנושא הסטטוס, כפי שמוגדר כעת ע"י משרד החינוך, וכן עם גורמי עירייה בנושאים הללו.

מפרסומי ארגון המורים באתר האינטרנט, בפייסבוק, בהודעות מייל ובתקשורת, אתם מודעים לחוסר ההתייחסות של משרד החינוך לתביעותינו ובהן:

- העלאת השכר למנהלים ולמורים.

- רפורמה אחת בביה"ס השש שנתי.

- הקטנה למקסימום של הררי הטופסולוגיה והבקרות.

- הגדרת מספר השעות לתפקיד בביה"ס לצורך תגמול בעלי תפקידים ושיפור התקנים לבעלי תפקידים.

- פתיחת מרכזי אבחון חיצוניים מטעם משרד החינוך.

- הקטנת מספר התפקידים.

 ועוד..  

להזכירכם, אנו נערכים כעת לפתיחת מו"מ על הסכם קיבוצי חדש שיחול מ- 1.1.17, בעוד  כ- 3 חודשים.

חג סוכות שמח,

תביעה נגד משרד החינוך

ח' תשרי, תשע"ז 

10 אוקטובר, 2016

 

לכבוד

ציבור המורים

שלום רב,

הנדון: תביעה נגד משרד החינוך

ארגון המורים העל יסודיים מגיש תביעה נגד משרד החינוך, על פגיעה בשכר בנוסף לסכסוך העבודה שהוכרז.

כחברי הארגון שמורה לכם הזכות להצטרף לתביעה, אם נפגעתם מניכויים שונים.

בכוונת ארגון המורים, לפעול בכל דרך חוקית, בין היתר בדרך משפטית, בעניין ניכויי השכר למורים. מורה שבמשכורת חודש ספטמבר 2016, נוכה משכרו ומעוניין להצטרף להליך, מתבקש להעביר את בקשתו לסניפי ארגון המורים או למשרדי בדואר אלקטרוני, בצירוף העתקים משני תלושי משכורת - האחד מחודש ספטמבר 2016 והשני מחודש מיוני 2016.
כמו כן, יש לצרף הסבר, ככל שקיבל המורה, על טעמי הניכוי.

יודגש:

לא מדובר רק בניכויי הוצאות הנסיעה, אלא גם בגין ניכויים אחרים או אי תשלום גמולים או כל היקף המשרה וכל ניכוי שאינו במקומו.

לפרטי הקשר של מזכירויות הסניפים, לחצו כאן.

 

בברכת כתיבה וחתימה טובה

 

הטבה מיוחדת לחגים

חדש! חוברת ההשתלמויות לשנת תשע"ז

 

חוברת הקורסים והשתלמויות לשנת תשע"ז, לעיון והרשמה להשתלמויות לחצו כאן 

 

ההרשמה בעיצומה לקורסים המקוונים למורים שאינם בשבתון - להרשמה לחצו כאן

 

 לעיון בחוברת ההשתלמויות לחצו על החוברת:

 

ארגון המורים מפנק את בעלי כרטיס תמורה במגוון הטבות

הטבה ברשת מגה - הנחה על סך 8% הנחה בסניפים ו 5% הנחה ברכישה במגה באינטרנט.

 לרשימת הסניפים לחצ/י כאן

 

תחנות סונול בהסדר מעודכן עבור בעלי כרטיס תמורה

 לרשימת סניפים לחצ/י כאן

עוד אין לכם כרטיס תמורה? לחצו כאן

מעוניינים בהטבות נוספות? היכנסו למדור תרבות פנאי ונופש או לחצו כאן

   

 

ארגון המורים העל יסודיים ניהול אינטרנטי לחברות וארגונים
עבור לתוכן העמוד